Players

Coaching staff

Evgeniy Pashutin
Bogdan Karaicic
Stanislav Zbarskiy
Konstantin Shubin
Alexandro Garsia
Oleg Krasnoruzhenko
Andrey Tsypachev
Alexey Turtigin
Aleksandr Bezruchko
Ivan Kaperzov
Konstantin Sirenko
Andrey Grigoriev
Alexander  Podsvirov