Players

Coaching staff

Evgeniy Pashutin
Vladimir Antsiferov
Stanislav Zbarskiy
Konstantin Shubin
Alexandro Garsia
Oleg Krasnoruzhenko
Alexey Turtigin
Aleksandr Bezruchko
Ivan Kaperzov
Konstantin Sirenko
Alexander  Podsvirov