Players

Coaching staff

Evgeniy Pashutin
Branko Maksimovic
Jovan Beader
Stanislav Zbarskiy
Konstantin Shubin
Oleg Krasnoruzhenko
Alexandro Garsia
Alexey Turtigin
Ivan Kaperzov
Aleksandr Bezruchko
Konstantin Sirenko
Alexander  Podsvirov