Players

02
Denis Velichkin
04
Ilya Saltykov
09
Ilya Platonov
10
Khasan Kipkeev
15
Maksim Minchenkov
18
Valeriy Kalinov
21
Kirill Popov
22
Ivan Vasilev
24
Timofey Gerasimov
27
Valeriy Alekseev
30
Artem Kuzmin
33
Zakhar Vedischev
35
Gennadiy Denisov
37
Vladislav Emchenko
44
Pavel Kryaschenko
99
Valentin Rogkustov

Coaching staff

Roman Semerninov
Artem Komogorcev
Filipp Rotkov
Viktor Rebrov