Players

4
Artem Lukashenko
5
Valentin Rogkustov
13
Nikita Remizov
17
Denis Myshalov
30
Ilya Platonov
31
Mikhail Meshkov
33
Yaroslav Shimulskiy
37
Vladislav Emchenko
87
Khasan Kipkeev

Coaching staff

Filipp Rotkov
Viktor Rebrov

Партнёры РФБ