Players

18
Valeriy Kalinov
20
Daniil Sereda
34
Egor Sychkov

Coaching staff

Sergey Smakotin