Players

03
Yaroslav Shimulskiy
06
Aleksandr Scherbenev
07
Artem Lukashenko
08
Daniil Sereda
13
Nikita Remizov
17
Denis Myshalov
31
Mikhail Meshkov
34
Egor Sychkov
61
Iaroslav Strizheus

Coaching staff

Anatolij Knejb
Fedja Sretenovic
Sergey Smakotin