Anatoly Mescheryakov
Andrey Vedischev
Lev Mazaraki
Aleksey Savrasenko
Nikolay Novikov